Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę Lidzbark Warmiński   poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

  ZADANIE 

2012

 

2013

 

  2014

 

  2015  

 

2016

 

 

2017

 

 

Wymagany do osiągnięcia poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  

 

< 75%<50%<50%<50%<45%<45%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

123,40%60,70%60,9%42,2%5,1%15,13%

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  

 

>10%>12%>14%>16%>18%>20%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  

 

12,80%44,33%72,65%41,54%36,99%38,33%

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250)