– w gminie Lidzbark Warmiński

Kontakt

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można uzyskać
w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński pokój nr 11
lub pod numerem telefonu 89 767 32 74 wew. 11
w godzinach od 800 do 1500

e-mail: gospodarka.komunalna@gminalidzbark.com
strona internetowa: http://odpady.gminalidzbark.com

oraz u wykonawcy realizującego w imieniu gminy odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych

KOMA logo.png

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Towarowa 20a
10-417 Olsztyn
tel./fax: (89) 526 26 26
olsztyn@koma.mazury.pl