– w gminie Lidzbark Warmiński

Kontakt

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można uzyskać
w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński pokój nr 11
lub pod numerem telefonu 89 767 32 74 wew. 11
w godzinach od 800 do 1500

e-mail: gospodarka.komunalna@gminalidzbark.com
strona internetowa: http://odpady.gminalidzbark.com

oraz u wykonawcy realizującego w imieniu gminy odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych