– w gminie Lidzbark Warmiński

Druki, formularze

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Jak wypełnić deklarację – wzór

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (2015)

Sprzedaż i dzierżawa pojemników na zmieszane odpady komunalne

Informacja o firmie PGK Sp. z o.o.