- w gminie Lidzbark Warmiński

Druki, formularze

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Jak wypełnić deklarację – wzór

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (2014)

Sprzedaż i dzierżawa pojemników na zmieszane odpady komunalne

Gospodarowanie odpadami – niezbędnik informacyjny

Informacja o firmie Ekopolimer