– w gminie Lidzbark Warmiński

Uchwały

Uchwały Rady Gminy

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach