– w gminie Lidzbark Warmiński

Osiągnięte poziomy recyklingu

Stan realizacji obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Osiągnięte przez gminę Lidzbark Warmiński   poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

 

 

ZADANIE

 

2012
2013
 

2014

 

 

2015

 

2016 2017
Wymagany do osiągnięcia poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 

< 75% <50% <50% <50% <45% <45%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

123,40% 60,70% 60,9% 42,2% 5,1% 15,13%
Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

>10% >12% >14% >16% >18% >20%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

12,80% 44,33% 72,65% 41,54% 36,99% 38,33%

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250)