– w gminie Lidzbark Warmiński

Niezbędnik

Informator

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 8,50 zł/osobę miesięcznie  za zbierane i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny

 

 • 13,50 zł/osobę miesięcznie za zbierane i odbieranie odpadów komunalnych bez segregacji

 

 
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za I kwartał do 31 marca danego roku,
 2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 3. za III kwartał do 30 września danego roku,
 4. za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

 

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/LIDZBARK WARMIŃSKI

70 2030 0045 1110 0000 0205 0880
lub w kasie urzędu (w godz. 900 – 1300)

 

 ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów z podziałem na 4 grupy:

 • MAKULATURA – niebieski pojemnik lub worek w kolorze niebieskim
 • TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATARIAŁOWE I METALE (wszystko razem) – żółty pojemnik lub worek w kolorze żółtym
 • SZKŁO – zielony pojemnik lub worek z kolorze zielonym
 • ODPADY ZMIESZANE (pozostałe)

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

RODZAJ ODPADU

NALEŻY WRZUCAĆ

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

plastik

TWORZYWA SZTUCZNE

OPAKOWANIA WIELOMATE -RIAŁOWE

METALE

 • plastikowe butelki po napojach, wodach mineralnych, sokach,
 • plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych,
 • opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej,
 • plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
 • plastikowe wiadra, doniczki, koszyki po owocach,
 • folie opakowaniowe i worki, reklamówki,
 • kawałki rur lub złączek PCV lub PET

 

 

 • kartony po napojach, sokach,
 • kartony po mleku, po papierosach
 • opakowania po zupkach,
 • opakowania po przyprawach,
 • opakowania po lekach, pigułkach

 

 

 • opakowania metalowe (puszki, pudełka, kapsle, nakrętki od słoików, itp.)
 • zepsute narzędzia metalowe
 • styropianu i innych odpadów, budowlanych,
 • opakowań po aerozolach,
 • puszek po farbach,
 • opakowań po olejach przemysłowych, silnikowych, płynach chłodniczych,
 • opakowań po środkach chemicznych i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po klejach i rozpuszczalnikach,
 • kabli i przewodów elektrycznych,
 • baterii

szkło

SZKŁO

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki po dżemach i przetworach,
 • opakowania po kosmetykach,
 • stłuczkę szklaną bez nakrętek, kapsli, korków
 • ceramiki,
 • szkła żaroodpornego,
 • szkła okiennego,
 • szyb samochodowych,
 • luster,
 • lamp neonowych,
 • bombek i ozdób choinkowych,
 • ekranów telewizyjnych

papier

MAKULATURA

 • gazety i czasopisma,
 • prospekty, katalogi,
 • kartony i tektura,
 • zeszyty i książki,
 • papier biurowy i kserograficzny,
 • papier pakowy,
 • koperty,
 • papiery ozdobny i kotyliony

 • kartonów po napojach, sokach, mleku, papierosach,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych,
 • papieru z folią,
 • worków po cemencie, zaprawach,
 • paragonów,
 • resztek taśm z kas fiskalnych,
 • papieru do pieczenia
 • papieru fotograficznego,
 • kalki technicznej,

Warto pamiętać:

 • Wrzucając odpady do nieodpowiednich pojemników spowodujesz, że odpady zostaną uznane za zmieszane i automatycznie zostanie naliczona wyższa opłata,
 • Zgnieść butelkę i puszkę przed wrzuceniem jej do pojemnika lub worka
 • Zamykaj pojemniki na odpady.

 

 

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami można uzyskać
w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński pokój nr 11
lub pod numerem telefonu 89 767 32 74 wew. 11
w godzinach od 800 do 1500
strona internetowa: http://odpady.gminalidzbark.com

E-mail: gospodarka.komunalna@gminalidzbark.com