Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Firma odbierająca odpady komunalne

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn

 

(89) 526 26 26 

508 508 873, 508 508 595

olsztyn@koma.net.pl

koma.net

UWAGA !

        Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w związku z pandemią wirusa COVID – 19 stacja przeładunkowa w Medynach prowadząca na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński PSZOK wprowadza do czasu zakończenia zagrożenia następujące  obostrzenia:

  • Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) otwarty jest w godzinach 8:00 – 11:00;
  • Osoba prywatna wchodząca na teren stacji przeładunkowej musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną;
  • Należy zachować co najmniej 3 metrowy odstęp od osób przebywających na stacji przeładunkowej;
  • Pracownicy stacji wskazują jedynie miejsce do rozładowania odpadów – nie pomagają w rozładunku.

Zasady selektywnej zbiórki

Wysokość stawki

  • 20,00 zł/osobę miesięcznie  za zbierane i odbieranie odpadów komunalnych z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym
  • 22,00 zł/osobę miesięcznie za zbierane i odbieranie odpadów komunalnych bez kompostowania

Terminy wnoszenia opłat

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Numer konta bankowego do wpłat

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

Gmina Lidzbark Warmiński
PKO Bank Polski

04 1020 3541 0000 5802 0316 8804

lub

w kasie urzędu (w godz. 900 – 1300)

Deklaracja

UWAGA !

   Przy wypełnianiu  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o szczególną uwagę przy składaniu podpisów!

 W deklaracji należy podpisać się w dwóch miejscach:

1) pod klauzulą RODO

2) na końcu deklaracji

Brak któregokolwiek z podpisów będzie skutkował koniecznością uzupełnienia deklaracji.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Skip to content